Avizo: Na hradě Grabštejn byl zahájen další stavební projekt - stavba vodovodní přípojky a čističky odpadních vod

Během letošního roku byla na hradě Grabštejn odstraňována havárie tzv. horního nádvoří. I přes různá omezení, které stavební práce přinesly, zajistila správa hradu plynulý návštěvnický provoz. V současné době je zde zahájen další, dlouhodobě očekávaný projekt – stavba vodovodní přípojky a čističky odpadních vod.

Na hradě Grabštejn byla zahájena dlouho plánovaná stavba vodovodní přípojky a čističky odpadních vod. Výsledkem této akce budou dlouhodobé úspory v nákladech na provoz hradu a kompletní oprava hlavní přístupové cesty a návštěvnického parkoviště. V první fázi stavby probíhá záchranný archeologický výzkum, neboť stavba si žádá množství zemních zásahů. Ačkoliv se výkopy nacházejí mimo samotné hradní jádro, stále se jedná o bezprostřední okolí památky s velkým množstvím původních terénů.

Archeologický výzkum je založen na předpokladu, že v místě stavby se nacházela historická komunikace coby původní přístupová cesta ke středověkému hradu a později i k novověkému zámku. Tato komunikace byla již od dob středověku chráněna masivní hradbou s obrannými baštami a v období baroka byla posílena do podoby pevnostního opevnění s množstvím dělostřeleckých postavení. Po roce 1655 bylo toto masivní opevnění pobořeno a do dnešních dnů se zachovaly pouze jeho základové partie pod současnou úrovní terénu“, upřesňuje vedoucí archeologického výzkumu Renata Tišerová z Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Liberci.

Poznání průběhu hradebních zdí a charakteru opevnění přinese důležité poznatky k historii hradu. Kromě pozůstatků hradeb či historické komunikace se předpokládá i nález množství movitých archeologických nálezů (zlomky keramiky, skla, kuchyňský odpad apod.).

Příprava projektu byla náročná, neboť se u této národní kulturní památky musí počítat s velmi svažitým terénem a omezeným prostorem. Stavba je proto rozdělena do několika na sebe navazujících částí, počítá se také s rekonstrukcí cest a jejich revitalizací.  Kolem cest bude osazena replika původních zábradlí, dojde také k očištění původní kamenné kašny na severovýchodním nároží hradu. Stavba by měla trvat přibližně rok.

Mám radost, že se tato skutečně potřebná akce uskuteční, nezastírám ale, že přinese určitá omezení. Velmi prosím všechny návštěvníky našich adventních akcí – na víkend 10. a 11. prosince plánujeme hrané prohlídky hradu, výstup na věž, dílničky pro děti i dospělé, adventní tržiště a  také koncert -  aby dbali bezpečnostních opatření. Do budoucna může dojít k omezení pohybu na přístupové cestě, ale o všem budeme včas informovat na webu objektu a také na sociálních sítích“, dodává kastelánka hradu Věra Ozogánová.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3

Mgr. Věra Ozogánová

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 724 301, 607 142 190
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Grabštejn
Grabštejn 21/, Grabštejn