Benefiční koncerty pro Grabštejn

Operní představení pořádaná Benefičními koncerty, o. p. s.

 

Děkujeme všem za 25 let podpory a pomoci hradu Grabštejn!

Správa hradu Grabštejn děkuje všem, kteří se zúčastnili posledního (XXV.) benefičního koncertu za příjemnou atmosféru a organizátorům (v čele s Luďkem Velem, sólistou opery ND, a Janou Mlejneckou, starostkou obce Chotyně) za celkové nasazení a zprostředkování příjemného a originálního kulturního zážitku.

BENEFIČNÍ KONCERTY NA GRABŠTEJNĚ

Od roku 1993 se každé léto na Grabštejně odehrávala benefice, původně jen koncert složený z operních árií, jenž postupně vykrystalizoval v neopakovatelnou podívanou, která se kvůli velkému počtu zájemců o zhlédnutí postupně přesunula z hradní kaple sv. Barbory přes tzv. malé nádvoří až na nádvoří velké (hlavní).  

Už tisíce lidí ocenily snahu, s níž se Luděk Vele, sólista opery Národního divadla, ve spolupráci s OÚ Chotyně a MěÚ Hrádek nad Nisou do této dobrovolné/dobročinné aktivity vrhl. Benefičním koncertům se tak podařilo spojit příjemné s užitečným – lidé měli po 25 let možnost zhlédnout to nejlepší z operní produkce „svatostánku české kultury“, tedy Národního divadla, ty nejlepší a např. cenami Thálie ověnčené pěvce, zároveň tak ale i přispěli na obnovu hradu.

Díky Benefičním koncertům, o. p. s., již byly na hradě restaurovány vysoce cenné renesanční malby z r. 1569 v kapli sv. Barbory nebo varhanní pozitiv z r. 1692 umístěný tamtéž či zakoupena novorenesanční postel umístěná v ložnici dr. Jiřího Mehla ze Střelic. Výtěžek z operních vystoupení na Grabštejně byl použit i na výrobu repliky sochy svaté Barbory v době, kdy o originálu, s nímž se můžete seznámit přímo na II. prohlídkovém okruhu, nebyly žádné zprávy.


 

     Benefiční koncerty Grabštejn, o.p.s.
     Horní náměstí 73
     463 34 Hrádek nad Nisou
     IČO: 0028713737